ผู้สูงอายุ ไอสำลัก กลืนลำบาก

ไอสำลัก ภาวะกลืนลำบาก (Dysphagia) คืออะไร?

คือ ความรู้สึกที่ว่ามีอะไรบางอย่างขัดขวางการกลืนอาหารของคนเรา ทำให้เวลารับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ จะมีปัญหาเกี่ยวกับการกลืน และเกิดการสำลัก

ภาวะนี้อาจจะเกิดจากโรคบางอย่างหรือระบบประสาทได้รับความเสียหาย จนทำให้เกิดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อในหลอดอาหาร หรือก่อให้เกิดการอุดตันในหลอดอาหาร หรือทำให้หลอดอาหารตีบ 1* ซึ่งอาจพบได้ในผู้ที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งอาจเกิดจากหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก หรือ ผู้สูงอายุ

ภาวะกลืนลำบากเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย และพบได้มากถึง 14 เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป2 ผู้ที่เป็นภาวะนี้อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายอย่างตามมา ดังนั้นจึงควรไปให้แพทย์วินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม

ผลเสียเมื่อเป็นภาวะกลืนลำบาก

นอกจากภาวะกลืนลำบากจะทำให้รู้สึกไม่สบายตัวเวลารับประทานอาหารหรือดื่มน้ำแล้ว ผู้ป่วยหลายคนที่มีอาการนี้แล้วไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม จะทำให้รับประทานอาหารและดื่มน้ำน้อยลง จึงอาจส่งผลให้เกิดภาวะขาดสารอาหารและขาดน้ำ น้ำหนักลด การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และแม้แต่ปัญหาทางสังคมอื่น ๆ เช่น หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกับคนอื่น เป็นต้น

การดูแลให้สามารถรับประทานของเหลวได้ เช่น น้ำ หรือซุป น้ำแกง

Nestlé Health Science จึงวิจัยและศึกษา วัตถุเจือปนอาหาร (Food additive) ที่ช่วยเพิ่มความหนืดให้กับเครื่องดื่มสามารถผสมในเครื่องดื่มต่างๆ น้ำดื่ม หรือซุป น้ำแกง โดยไม่เปลี่ยนรสชาติ หรือกลิ่น เพื่อช่วยปรับระดับความหนืดตามที่แพทย์แนะนำ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับน้ำอย่างเพียงพอและปลอดภัย ลดโอกาสสำลักน้ำเข้าปอด วัตถุเจือปนอาหารนี้เป็นสารที่ได้รับการรับรองและมีการใช้ในโรงพยาบาลชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า ผู้ที่เป็นภาวะกลืนลำบากจะได้รับการดูแลที่เหมาะสมเมื่อทานตามคำแนะนำ

สนใจผลิตภัณฑ์สำหรับผู้มีภาวะกลืนลำบาก
คลิกที่นี่ หรือ ติดต่อเรา

หรือ ติดต่อบริษัทเนสท์เล่ในวันและเวลาทำการปกติที่เบอร์โทรศัพท์ 02-657-8582

คือ