Nutren Fibre นิวเทรน ไฟเบอร์

นิวเทรน ไฟเบอร์ : Nutren Fibre

นิวเทรน ไฟเบอร์ อาหารสูตรครบถ้วน ที่มีปริมาณสารอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุ เพียงพอและเหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย


นิวเทรน ไฟเบอร์ มีใยอาหาร เพิ่มกากในระบบทางเดินอาหาร ช่วยกระตุ้นการขับถ่าย ประกอบด้วยใยอาหารผสม 6.5 กรัม และ โปรตีน 17.2 กรัม ต่อผลิตภัณฑ์นิวเทรน ไฟเบอร์ 100 กรัม ปราศจากแลคโตส


ฆอ. 1383/2559

คุณลักษณะของสินค้า

  • อาหารสูตรครบถ้วน ที่มีปริมาณสารอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุ เพียงพอและเหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย
  • มีใยอาหาร เพิ่มกากในระบบทางเดินอาหาร ช่วยกระตุ้นการขับถ่าย
  • ประกอบด้วยใยอาหารผสม 6.5 กรัม ต่อผลิตภัณฑ์นิวเทรน ไฟเบอร์ 100 กรัม
  • ประกอบด้วยโปรตีน 17.2 กรัมต่อผลิตภัณฑ์นิวเทรน ไฟเบอร์ 100 กรัม
  • ปราศจากแลคโตส

วิธีการชงและเก็บรักษา

  • อาหารทางการแพทย์ใช้ตามคำแนะนำของแพทย์
  • ผสมน้ำ 210 มล. กับ นิวเทรน ไฟเบอร์ 7 ช้อน (58 กรัม) จะได้นิวเทรน ไฟเบอร์ พร้อมดื่มให้พลังงาน 250 กิโลแคลอรี ต่อปริมาณ 250 มล. (ความเข้มข้น 1 กิโลแคลอรี/มล.)
  • หลังผสมแล้วควรใช้ภายใน 6 ชั่วโมงหากเก็บไว้อุณหภูมิปกติ หรือใช้ภายใน 24 ชั่วโมงถ้าเก็บไว้ในตู้เย็น ควรใช้ให้หมดภายใน 4 สัปดาห์ หลังเปิดฝา ปิดฝาให้แน่น เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น
สั่งซื้อออนไลน์ สั่งซื้อออนไลน์


 

วิธีการสั่งซื้อ


รูปผลิตภัณฑ์

ตารางโภชนาการ

วิธีชงและเก็บรักษา

ส่วนประกอบที่สำคัญ

ความรู้ในการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้อง