เกี่ยวกับเรา Nestlé Health Science

NHSc_About_Header_NoText.jpg

โภชนบำบัด
ที่จะเปลี่ยนแนวทางการดูแลสุขภาพ


Nestlé Health Science ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 ถือเป็นบริษัททางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (health-science) รูปแบบใหม่แห่งแรก เรามุ่งเน้นพัฒนาวิทยาการใหม่ ๆ ที่อาหารมีส่วนช่วยในการบำบัดโรค หรือที่เรียกว่า โภชนบำบัด (nutritional therapy) วิทยาการที่สามารถเปลี่ยนแนวทางในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค ผู้ป่วย และบุคคลากรในวงการแพทย์


เราลงทุนทางด้านนวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงมาใช้ประโยชน์ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆ โดยการนำจุดเด่นของธุรกิจทางด้านอาหารและเภสัชกรรมมารวมกัน นั่นคือการใช้โภชนาการที่ปลอดภัยมาบำบัดรักษาโรค ผ่านการวิจัยที่น่าเชื่อถือ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพของชีวิตและการดูแลสุขภาพที่คุ้มค่า

Nestlé Health Science เป็นบริษัทระดับโลกซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมือง Epalinges ใกล้กับเมือง Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีพนักงานประมาณ 3,000 คนทั่วโลก บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นจากรากฐานธุรกิจทางด้าน HealthCare Nutrition ของกลุ่มบริษัทเนสเล่ ซึ่งมีสินค้าที่ผ่านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มียอดขายทั่วโลกหลายพันล้านดอลล่าร์ต่อปี ทั้งสินค้าทั่วไปสำหรับผู้บริโภคที่ขายอยู่ในช่องทางร้านขายยา และสินค้าที่สั่งจ่ายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ป่วยที่หลากหลาย ครอบคลุมช่วงอายุและปัญหาทางสุขภาพตั้งแต่ทารกที่มีปัญหาภูมิแพ้จนถึงผู้สูงอายุที่ขาดสารอาหาร นอกจากนี้เรากำลังเร่งค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านโภชนบำบัดแนวใหม่ (Novel Therapeutic Nutrition) ซึ่งหมายถึงการพัฒนาและค้นคว้าบทบาทใหม่ของการใช้สารอาหารมาบำบัดโรคเฉพาะทางได้อย่างได้ผลและตอบโจทย์

ด้วยการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสต์และการทดลองทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือ เรากำลังสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ตอบความต้องการทางด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เราจะผสานบทบาทของอาหารเข้ากับการดูแลสุขภาพไว้ด้วยกัน การร่วมทุนวิจัยพัฒนาเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ เราจึงได้ร่วมทุนกับหลายศูนย์วิจัยเพื่อให้เรามีศักยภาพที่จะสร้างนวัตกรรมดังกล่าวขึ้นมา อ่านต่อได้ใน “การลงทุนหลัก”

ด้วยข้อมูลงานวิจัยซึ่งเป็นทรัพย์สินของสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพของเนสท์เล่- Nestlé Institute of Health Sciences ที่มีตั้งแต่วันแรกที่บริษัทก่อตั้ง ผสานกับความเชี่ยวชาญทางด้านรสชาติและโภชนาการของกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ที่เราสามารถดึงมาใช้ประโยชน์ได้ เราจึงมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายของเราผ่านทางนวัตกรรมการบำบัดรักษาโรคด้วยโภชนาการ


วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์ของเราสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการสนองตอบต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าของเรา ได้แก่ ผู้บริโภคหรือผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ และผู้ให้บริการดูแลผู้ป่วย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการสุขวิสัยทัศน์ของเรา: Nestlé Health Science นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านโภชนบำบัด ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงแนวทางที่เราดูแลสุขภ.