News room
ลุ้นรับฟรี ออรัล อิมแพค 20 ซอง เพียงร่วมกิจกรรมกับเราง่ายๆ คลิ๊กที่นี่
เราเปลี่ยนแนวทางการดูแลสุขภาพอย่างไร
การค้นพบทางวิทยาศาสตร์
และการทดลองทางยาใหม่ๆ

ด้วยความก้าวหน้าทางชีววิทยาและพันธุศาสตร์ เราได้ค้นพบและเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดโรค ที่เชื่อมโยงกับศักยภาพของการใช้โภชนาการเข้ามาช่วยในการดูแลสุขภาพ เราร่วมมือกับโครงข่ายการวิจัยและศูนย์วิจัยต่างๆ เพื่อสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ๆออกมาเป็น โภชนบำบัด

อ่านต่อได้ที่นี่
โภชนบำบัด

บทบาทของโภชนาการกำลังจะเข้าสู่ยุคใหม่ที่จะเปลี่ยนแนวทางการจัดการดูแลสุขภาพ โภชนาการไม่ใช่เพียงการเติมสารอาหารที่ได้รับไม่เพียงพอ แต่เป็นการใช้สารอาหารร่วมในการบำบัดรักษา นี่คือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราดูแลสุขภาพโดยการรวมโภชนาการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลทุกช่วงอายุของเรา


อ่านต่อได้ที่นี่

โภชนบำบัดด้านต่างๆ

The Nestlé Institute of Health Sciences - สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพของเนสท์เล่ :
งานวิจัยพันธุศาสตร์สู่อาหารและการดำเนินชีวิต
The Nestlé Institute of Health Sciences มุ่งพัฒนาวิทยาการที่จะดูแลสุขภาพผ่านโภชนาการ สถาบันนี้วิจัยเพื่อให้ Nestlé Health Science ได้มีข้อมูลและวิธีรักษาด้วยโภชนาการ รวมถึงการวินิจฉัยแบบใหม่ๆ ด้วยวิทยาการขั้นสูง เราเชื่อว่าอาหารที่เราทานอยู่ทุกวันจะมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของเรา
ข้อมูลเพิ่มเติม