Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
สร้างสุขภาพ สร้างสุขให้ชีวิต ด้วยโภชนาการ

Nestlé Health Science มุ่งมั่นสร้างสุข ผ่านการสร้างสุขภาพที่ดี

ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์โภชนาการ เราพัฒนานวัตกรรมทางอาหาร เพื่อดูแลและเติมเต็มโภชนาการที่ขาดหายไปของผู้บริโภค และผู้ที่มีภาวะสุขภาพต่างๆ ให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างเต็มที่

ความเชี่ยวชาญของเรา

โภชนาการสำหรับสุขภาพทั่วไป 

เมื่อคุณอยาก บูสท์ ร่างกายให้แข็งแรง ขอแนะนำโภชนาการสำหรับสุขภาพทั่วไปของเรา

อ่านเพิ่มเติม
NHSc_552x368_HomePage_ActiveLifestyle
NHSc_261x356_HomePage_ActiveLifestyle

โภชนาการสำหรับสุขภาพเฉพาะด้าน 

โภชนาการที่ดีช่วยเปลี่ยนชีวิตได้ ขอแนะนำอาหารดูแลสุขภาพเฉพาะด้านภายใต้แนวคิดนี้

อ่านเพิ่มเติม
NHSc_449x442_HomePage_MedicalNutrition(1)
NHSc_519x346_HomePage_MedicalNutrition

ร่วมงานกับเรา

หาตำแหน่งงานกับ Nestlé Health Science

ตำแหน่งงานล่าสุด