Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
วิทยาศาสตร์ ชีวิต

ความเชี่ยวชาญของเรา

'โภชนาการที่ดี เปลี่ยนชีวิตได้ ' ผู้เชียวชาญของเราจึงมุ่งมั่นพัฒนาด้วยหลักวิทยาศาสตร์ในทุกๆผลิตภัณฑ์

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกช่วงวัย ความเชี่ยวชาญของเราครอบคลุมในทุกมิติของสุขภาพตั้งแต่ โภชนการสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งรวมไปถึง วิตามินและแร่ธาตุ สมุนไพร และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ อาหารทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ เพื่อดูแลป้องกัน และบำบัดรักษา

เราเปลี่ยนวิธีดูแลและจัดการด้านสุขภาพของทั้งผู้บริโภคและบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยความเชี่ยวชาญโภชนาการเฉพาะด้านของเรา เช่น โภชนาการสำหรับผู้ใหญ่ทั่วไป โภชนาการผู้มีน้ำตาลในเลือดสูง โภชนาการผู้เป็นมะเร็ง และ ผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เราใช้ความรู้ล่าสุด ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยอย่างเจาะลึกจริงจัง เพื่อปลดล๊อคพลังคุณประโยชน์ของสารอาหารที่ช่วยสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคน ทุกผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอให้กับทุกช่วงของชีวิต มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ ถูกคิดค้นด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ทุกชีวิตสร้างสุขได้อย่างเต็มที่

หากคุณต้องการ บูสท์ ร่างกายให้แข็งแรง ผลิตภัณฑ์เพื่อโภชนาการสุขภาพทั่วไปคือคำตอบ ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างสุขภาพทุกคนให้ดียิ่งขึ้นด้วยอาหาร ซึ่งรวมไปถึง วิตามินแร่ธาตุ และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ เพราะการมีสุขภาพดีไม่ใช่เทรนด์ แต่มันคือไลฟ์สไตล์ และเราจะอยู่กับทุกคนในทุกช่วงเวลา

ผลิตภัณฑ์ของเราช่วยเหลือทุกคนในทุกวัน ตั้งแต่การใช้การใช้ชีวิตทั่วไป หรือแม้แต่โภชนาการสำหรับนักกีฬา มีหลายครั้งที่เราต้องการเติมเต็มโภชนาการที่ดีเพื่อให้ชีวิตก้าวต่อไปอย่างมั่นใจ เราช่วยให้ผู้คนเหล่านั้นเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นภาวะกินไม่เพียงพอ การดูแลผิว การควบคุมน้ำหนัก ปัญหาการย่อยอาหาร และ อุปสรรคการใช้ชีวิตอื่นๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคิดค้น และพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์

โภชนาการที่ดี เปลี่ยนชีวิตได้' เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ของเราภายใต้แนวคิดนี้ ผลิตภัณฑ์ของเราช่วยให้ผู้ที่มีภาวะสุขภาพเฉพาะด้านต่างๆ สามารถดูแลและสร้างสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น เช่น ผู้ที่มีความจำเป็นต้องรับอาหารทางสายยาง ผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาล ผู้เป็นมะเร็ง ทีมงานของเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์ และ เครือข่ายต่างๆ ในการพัฒนานวัตกรรมทางโภชนาการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจากวิทยาการที่ทันสมัยที่สุด ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ