Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
จุดมุ่งหมาย ความหลงใหล

บุคลากรของเรา

สร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้คน มาร่วมงานกับ Nestlé Health Science

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

Nestlé Health Science เป็นธุรกิจที่แตกต่าง และ มองหาคนที่โดดเด่นมาร่วมงาน เรามีพนักงานมากกว่า 11,000 คน ทั่วโลก ที่มีความหลงใหลที่จะใช้ความรู้โภชนาการมาเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้กับทุกคน

ร่วมงานกับเรา คุณจะมีโอกาสที่จะสร้างความแตกต่างในการดูแลสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล และระบบการดูแลสุขภาพโดยรวม คุณจะได้เริ่มสิ่งใหม่ๆ เพราะเรารับฟังไอเดียจากทุกคนในบริษัท การทำงานอย่างร่วมแรงแข็งขันในทุกตำแหน่งงาน ทุกประเทศ ที่จะทำให้คุณได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับผู้บริโภคของเราได้จริง

เรามีสายงานหลากหลาย ตั้งแต่การตลาด งานสร้างสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์ งานเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของตำแหน่งงานล่าสุด
จุดมุ่งหมายของเรา

จุดมุ่งหมายของเรา

เราไม่เพียงดำเนินธุรกิจ แต่บุคลากรของเราทั่วโลก เป็นทีมที่มีความหลงใหลในการสร้างสุขภาพที่ดีผ่านทางโภชนาการ เพราะผลลัพธ์ที่แตกต่างที่เรามอบให้กับผู้บริโภค และผู้ที่มีภาวะสุขภาพต่าง ๆ เป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาไม่หยุดยั้ง

ค่านิยมหลักของเราคือการเคารพผู้อื่น เคารพความแตกต่าง และ เคารพความยั่งยืนในอนาคต เราทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อที่จะมอบผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี ดูแลป้องกันสุขภาพผู้บริโภคและผู้ที่มีภาวะสุขภาพต่างๆ ในทุกช่วงวัยของชีวิต
บุคลากรของเรา

บุคลากรของเรา

Nestlé Health Science มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือเป็นบริษัทที่มุ่งสร้างความแตกต่างๆ ด้วยการให้โอกาสทางอาชีพกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็น เด็กจบใหม่ ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน หรือผู้บริหารระดับสูง

ทุกกลุ่มสินค้า เช่น กลุ่มโภชนาการสำหรับผู้ใหญ่ กลุ่มอาหารทางการแพทย์ เรามีนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ที่ทำหน้าที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความรู้โภชนาการที่ทันสมัย และ ทำงานร่วมกับบุคลากรทางแพทย์

ในห่วงโซ่อุปทาน โรงงานและการผลิตของเรา มีความตั้งใจที่จะที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความยั่งยืน ในด้านการตลาด ดิจิตอล และ อีคอมเมิร์ซ เราหาช่องทางที่ดีที่สุดในการเข้าถึงผู้บริโภค และ ผู้ที่มีภาวะสุขภาพต่างๆ

ซึ่งสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนทำงานผสานกลมเกลียวกันคือ ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์โภชนาการที่แท้จริง
การทำงานของเรา

การทำงานของเรา

ในฐานะที่เป็นองค์กรธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง ผ่านการขยายฐานทางธุรกิจและการควบรวมกิจการอื่น ความรวดเร็วในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ หากร่วมงานกับเรา คุณจะได้รับการสนับสนุนให้ทำในสิ่งที่ท้าทาย และกล้าที่จะเปลี่ยนมุมมองด้านโภชนาการและการดูแลสุขภาพ ให้ต่างไปจากเดิม ด้วยความมุ่งมั่นและหลงใหลที่จะทำงานให้สำเร็จ

การร่วมมือร่วมแรงสร้างความสำเร็จไปด้วยกัน เราเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ เราจะใช้ความแตกต่างของทุก ๆ คน ทั้งในเรื่องความรู้และประสบการณ์เพื่อที่จะสร้างผลลัพท์ที่ดีที่สุด ที่นี่เรามีโอกาสสำหรับทุกคน ที่จะใช้ความสามารถในการหาแนวทางเพื่อสร้างให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี
ความก้าวหน้าในอาชีพ

ความก้าวหน้าในอาชีพ

เพื่อเติบโตในสายอาชีพ ไม่ว่าคุณจะเริ่มงานในตำแหน่งไหน ไม่ว่าจะเป็นโภชนาการสำหรับผู้ใหญ่ หรือ อาหารทางการแพทย์ คุณมีโอกาสอย่างเต็มที่ในการเติบโตภายในองค์กร

เราสนับสนุนให้พนักงานเติบโตภายในองค์กร และให้โอกาสที่จะเติบโตในทุกที่ทั่วโลก

ถ้าคุณมีความหลงใหลที่ช่วยลูกค้าหรือผู้ที่มีภาวะสุขให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ้น ร่วมงานกับ Nestlé Health Science จะช่วยให้คุณทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้