โอกาสของคุณ ที่จะ...
image description
มีส่วนช่วย เร่งการเปลี่ยนแปลง

สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระบบการดูแลสุขภาพ ทั้งของผู้บริโภคทั่วไป และผู้ป่วย
image description
ร่วมสร้าง นวัตกรรมใหม่

ไอเดียและความเข้าใจผู้บริโภค สำคัญพอๆ กับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เราให้ความสำคัญกับแนวคิดใหม่ๆ ที่เกิดจากทุกคนในองค์กร
image description
เปลี่ยนคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยและผู้บริโภค

เรามุ่งพัฒนาโภชนาการที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการการดูแลด้วยอาหารให้กับผู้บริโภค

OUR MISSION : ภารกิจของเรา

ที่ Nestlé Health Science เรากำลังสร้างแนวทางใหม่ให้กับโภชนาการ

 

เราสร้างความก้าวหน้าในการใช้โภชนาการในการบำบัดโรค และช่วยดูแลให้สุขภาพของผู้ป่วยและผู้บริโภคดีขึ้น เราพัฒนาสินค้าทางโภชนาการด้วยความมุ่งมั่นว่า จะช่วยเพิ่มความหวังและคุณภาพชีวิตของคนหลายสิบล้านคนทั่วโลกดีขึ้

 

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ช่วยเปลี่ยนวิธีดูแลสุขภาพของผู้คนทั่วโลก

OUR WAY : แนวทางของเรา
Be Bold

ด้วยแนวคิด "Can Do" เราทดลองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในวิถีการดูแลสุขภาพด้วยโภชนาการแนวใหม่

Be Collaborative

เราเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ จากหลากหลายประสบการณ์และความรู้ เราเชื่อในทีมที่ช่วยกันสร้างสรรค์และจริงใจเปิดเผย

Be Simple and Focused

ด้วยแนวคิดที่เรียบง่าย เราช่วยกันสร้างความชัดเจน ปฎิบัติได้ วัดผลได้ และมุ่งไปสู่สิ่งที่สำคัญจริงๆ กับผู้บริโภคและผู้ป่วย


OUR PEOPLE : ทีมงานของเรา

เรามีแนวคิดที่จะให้ผู้ร่วมงานทุกฝ่าย ช่วยกันค้นหาแนวทางใหม่ๆ ในการพัฒนาการดูแลสุขภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น GI, Critical Care / Surgery, Oncology, Healthy Ageing, Food Allergy, Obesity, Brain Health, Pediatrics เราจะช่วยสร้างแนวคิดใหม่ ๆ ให้เกิดกับหมู่บุคลากรทางการแพทย์ ในการใช้อาหารหรือโภชนาการ ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยหรือผู้บริโภค

ที่ Nestlé Health Science คุณมีโอกาสที่จะได้ก้าวหน้าไปในอาชีพ พร้อมไปกับ:

  • เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่ก้าวหน้าอันดับต้นๆของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีดูแลสุขภาพของผู้คนในโลก
  • เป็นส่วนหนึ่งของการรวมกันระหว่างโภชนาการและการรักษา
  • เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสิ่งใหม่ๆ และเปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้คนเกี่ยวกับโภชนาการ