นิวเทรน

สารอาหารที่ครบถ้วนเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กที่กำลังเติบโต วัยสูงอายุที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ หรือแม้กระทั่งผู้ที่ต้องการอาหารเฉพาะทาง

ความสำคัญของอาหารนั้น ไม่ใช่แค่วิตามินและเกลือแร่ให้ครบ แต่เป็นการเลือกสารอาหารหลักทั้ง 5 หมู่ ให้เหมาะสม

สิ่งตางๆเหล่านี้ คือสิ่งที่เนสท์เล่ ใส่ใจและตั้งใจพัฒนาสินค้า เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เหมาะสม เราเชื่อว่าควรเริ่มดูแลที่อาหารที่เรารับประทาน และหากอาหารมื้อปกติไม่เพียงพอ เนสท์เล่ พร้อมใส่ใจดูแลให้คุณได้รับอาหารครบถ้วน ด้วยวัตถุดิบที่คัดสรร กับผลิตภัณฑ์จาก Nestlé Health Science

เนสท์เล่ เฮลท์ ไซเอนซ์ มีสินค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารสูตรครบถ้วนสำหรับผู้ที่เบื่ออาหาร หรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร ผู้ที่ต้องการเสริมโภชนาการให้เพียงพอ เช่นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหรือผู้ที่อยู่ในระยะพักฟื้น อาหารสูตรครบถ้วนสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณน้ำตาล อาหารสูตรครบถ้วนสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มกากใยอาหาร อาหารสูตรครบถ้วนสำหรับโภชนาการที่ดีแก่เด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป ที่เสี่ยงหรือมีภาวะขาดสารอาหาร ทุกสูตรใช้โปรตีนเวย์ ซึ่งเป็นโปรตีนคุณภาพ และมีสารอาหาร 5 หมู่ครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

อาหารทางการแพทย์ใช้ตามคำแนะนำของแพทย์ - ฆอ. 1381/2559สินค้าของเรา