มีปัญหาการกลืน สำลักอาหารบ่อยๆ ดูแลด้วย Resource Thicken Up | Nestlé Health Science

มีปัญหาการกลืน สำลักอาหารบ่อยๆ ดูแลด้วย Resource Thicken Up | Nestlé Health Science

มีปัญหาการกลืน สำลักอาหารบ่อยๆ ดูแลด้วย Resource Thicken Up

ภาวะกลืนลำบากหรือ Dysphagia คืออะไร


คืออาการสำลักเมื่อดื่มน้ำหรืออาหาร มักพบในผู้ที่กล้ามเนื้อที่ใช้กลืนมีปัญหาบีบตัวผิดจังหวะ ทำให้น้ำหรืออาหาร หลงเหลือไม่ได้กลืนลงลำคอ จนเกิดการสำลักภาวะกลืนลำบาก ที่พบได้บ่อย


การกลืนลำบาก พบได้ตามความเสื่อมของร่างกายเมื่อสูงอายุขึ้น และพบมากในผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท โดยพบว่า ผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ มีภาวะกลืนลำบากมากที่สุดถึง84% รองลงมาคือ โรคพาร์กินสัน 50-82% และ โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก 65%


การกลืนลำบากยังพบได้ในโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับสมองและระบบประสาท เช่น การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง กรดไหลย้อนเรื้อรัง การอักเสบหรือติดเชื้อที่หลอดอาหาร มะเร็งคอ/หลอดอาหาร โรคที่ทำให้ผิวของหลอดอาหารแข็งกระด้าง นอกจากนี้ การเจ็บป่วยเช่นมะเร็ง หรือ ยาประเภทที่ทำให้การผลิตน้ำลายลดลง ส่งผลให้ภาวะกลืนลำบากแย่ลงหากไม่ดูแล ภาวะกลืนลำบากจะส่งผลกระทบทั้งทางกายและทางใจ


ทางร่างกาย: เพราะไม่อยากสำลัก จึงมักหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำ หรือกินน้อยลง ทำให้ร่างกายขาดน้ำ ขาดสารอาหาร ซึ่งจะยิ่งซ้ำเติมโรคเดิมที่เป็นอยู่ น้ำหนักลด ร่างกายอ่อนแอ เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย โดยเฉพาะการติดเชื้อในปอดและทางเดินหายใจจากการสำลัก


ทางสังคมและจิตใจ: มักมีความกังวลในการกินข้าวร่วมกับผู้อื่น ทำให้ออกห่างจากสังคม กินอาหารคนเดียวนำไปสู่ความเศร้า หดหู่ ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง และมีความอยากอาหารลดลง ยิ่งจะทำให้สุขภาพโดยรวมทรุดโทรมลงไปอีกรีซอร์ส ทิคเค่น อัพ จากเนสท์เล่ เป็น สารเพิ่มความหนืด (Thickener) ช่วยลดการขาดน้ำ ลดการขาดสารอาหารได้

การสำลักน้ำในภาวะกลืนลำบากเป็นปัญหามากที่สุด เพราะมักพบว่า ผู้ป่วยจะลดการดื่มน้ำลงเพราะไม่อยากสำลัก ร่างกายจึงเสี่ยงต่อการขาดน้ำ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการขาดน้ำอยู่แล้ว ทำให้เสี่ยงต่อการมีภาวะไตวาย ท้องผูก ทางเดินปัสสาวะติดเชื้อ อ่อนแรง ล้มได้ง่าย ส่งผลต่อสมองและความคิด


การใช้สารเพิ่มความหนืด ซึ่งทำจากใยอาหารชนิดละลายน้ำได้ ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่มีสี แต่จะไปทำให้น้ำ หรือซุป มีความหนืดมากขึ้นเกาะเป็นเนื้อเดียวกันทำให้กลืนลงคอได้หมด ไม่เหลือค้างไว้จึงไม่สำลัก เป็นการแก้ปัญหาการขาดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยฟื้นฟูการกลืน และที่สำคัญเป็นการช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืน ให้มีความสุข สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้เหมือนปกติที่เนสท์เล่ เราวิจัยและพัฒนาสารเพิ่มความหนืด ที่ละลายง่าย ไม่มีสี ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น ผลิตจากใยอาหารธรรมชาติ จึงผสมกับเครื่องดื่มได้หลากหลาย โดยไม่ทำให้รสชาติของเครื่องดื่มเปลี่ยนไป สามารถใช้ผสมน้ำเปล่า หรือ ซุป ได้ตามต้องการ ปรับความหนืดได้ 3 ระดับ ใช้ดูแลผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก เพื่อฟื้นฟูการกลืน เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ ผลิตจากประเทศเยอรมัน ให้คุณมั่นใจได้ในสินค้าคุณภาพจากเนสท์เล่การผสมสารเพิ่มความหนืด ลงในน้ำดื่ม หรือน้ำซุป


สามารถผสมจนมีความหนืดเพิ่มขึ้นได้ 3 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 ผสม 1 ช้อน ต่อน้ำ 100 มล.
จะมีความหนืดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย น้ำจะข้นเทียบได้กับน้ำเชื่อม (Nectar-like)

ระดับที่ 2 ผสม 2 ช้อน ต่อน้ำ 100 มล.
จะมีความหนืดเพิ่มขึ้นปานกลาง น้ำจะข้นเทียบได้กับน้ำผึ้ง (Honey-like)

ระดับที่ 3 ผสม 3 ช้อน ต่อน้ำ 100 มล.
จะมีความหนืดเพิ่มขึ้นมาก น้ำจะจับตัวเทียบได้กับพุดดิ้ง หรือ โยเกิร์ต (Pudding-like)

แนะนำปรึกษาแพทย์ หรือ นักกิจกรรมบำบัด สำหรับระดับความหนืดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย