มะเร็งตับ ตับอักเสบ ผ่าตัดลำไส้-กระเพาะ ดูแลด้วย Peptemen | Nestlé Health Science

มะเร็งตับ ตับอักเสบ ผ่าตัดลำไส้-กระเพาะ ดูแลด้วย Peptemen | Nestlé Health Science

มะเร็งตับ ตับอักเสบ ผ่าตัดลำไส้-กระเพาะ ดูแลด้วย Peptemen

ผู้ที่มีปัญหาการย่อย-การดูดซึมอาหาร


ผู้ที่มีปัญหาการย่อยการดูดซึม, เป็นมะเร็งตับ มะเร็งลำไส้เล็ก, หลังผ่าตัดลำไส้เล็ก, โรคตับ, โรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง จะลำบากที่จะกินอาหารปกติ เพราะร่างกายย่อยและดูดซึมสารอาหารไม่ได้เหมือนคนปกติ มักมีอาการปวดท้อง แน่นท้อง ท้องเสีย อาจถ่ายมีไขมันปน จนทำให้เกิดการขาดสารอาหาร เพราะอาหารที่กินเข้าไปจะขับถ่ายออกมาก่อนจะดูดซึมไปใช้คนที่มีปัญหานี้มักจะขาดโปรตีนและไขมัน


เพราะโปรตีนและไขมันใช้เวลานานในการย่อย ผู้เชี่ยวชาญทางอาหาร จึงพัฒนาอาหารสูตรครบถ้วน สำหรับผู้ที่มีปัญหาการย่อยการดูดซึมโดยเฉพาะ โดยได้ทำการย่อยเวย์โปรตีนให้มีขนาดเล็กลง อยู่ในรูปของ เปปไทด์สายสั้น เพื่อให้ร่างกายย่อยเป็นกรดอะมิโนได้ง่าย รวมทั้งใช้ไขมัน MCT ซึ่งเป็นไขมันสายโซ่ขนาดกลาง ร่างกายจึงย่อยและดูดซึมได้ง่ายขึ้นเป็ปทาเมน อาหารสูตรครบถ้วน สำหรับผู้มีปัญหาการย่อยการดูดซึม

เนสท์เล่ พัฒนาสินค้าที่ตรงตามหลักโภชนาการสำหรับผู้มีปัญหาการย่อย การดูดซึมโดยเฉพาะ เป็นอาหารครบ 5 หมู่ ในรูปแบบผง ชงง่าย ย่อยง่าย ดูดซึมง่าย ย่อยเวย์โปรตีนด้วยเทคโนโลยีทางอาหารหนึ่งเดียวในตลาดให้เป็น เปปไทด์สายสั้น เป็นโปรตีนคุณภาพสูง, มีไขมัน MCT, มีวิตามินและเกลือแร่ที่สำคัญกว่า 30 ชนิด

สามารถดื่มเสริมหรือให้อาหารทางสายยางได้ ได้รับการยอมรับและใช้จริงจากแพทย์และนักโภชนาการในโรงพยาบาลชั้นนำทั้ง ในและต่างประเทศ เป็นอาหารทางการแพทย์ใช้ตามคำแนะนำของแพทย์ ให้คุณมั่นใจได้ด้วยสินค้าคุณภาพจากเนสท์เล่

หมายเหตุ: หากดื่มเสริม เนื่องจากพัฒนาเพื่อสุขภาพที่ดี จึงเป็นสูตรน้ำตาลต่ำ และเป็นรสของโปรตีนที่ย่อยแล้ว จึงอาจมีรสชาติขมข้อดีของเวย์โปรตีนที่ย่อยแล้ว


1. โปรตีนที่ผ่านการย่อยมาแล้วโดยเอนไซม์ในสภาวะจำลองที่ใกล้เคียงกับกระบวนการย่อยของร่างกายมนุษย์ ทำให้ได้โปรตีนลักษณะเปปไทด์สายสั้นขนาดต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ร่างกายดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย ช่วยส่งเสริมการสร้างโปรตีนของร่างกายได้มีประสิทธิภาพ

2. เวย์โปรตีนที่อยู่ในรูปของเปปไทด์ จะไม่จับตัวเป็นก้อนเมื่อเจอกรดในกระเพาะอาหาร ทำให้ เคลื่อนจากกระเพาะลงไปที่ลำไส้เล็กได้อย่างรวดเร็ว และเหลืออาหารตกค้างในกระเพาะต่ำ จึงช่วยลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่เกิดจากการสำลักในผู้ป่วย

3. ผู้ที่ขาดสารอาหารเรื้อรัง/รุนแรง มักมีการฝ่อตายของเซลล์ลำไส้เล็ก การให้อาหารที่มีเปปไทด์สายขนาดกลางอยู่ด้วยส่วนหนึ่ง จะช่วยกระตุ้นให้เซลล์ลำไส้เล็กทำงาน นี่เป็นกลไกสำคัญที่กระตุ้นให้มีเลือดมาเลี้ยงบริเวณลำไส้เล็กเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ทางเดินอาหารได้รับการฟื้นฟู เมื่อเซลล์ลำไส้แข็งแรงขึ้น ก็จะสามารถลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้นข้อดีของไขมันสายโซ่ขนาดกลาง (ไขมัน MCT)


1. ไขมันชนิดสายโซ่ขนาดกลาง หรือ Medium Chain Triglyceride; MCT สามารถให้พลังงานได้ทันที เนื่องจากเป็นไขมันชนิดที่แทบจะไม่ต้องการน้ำดีและน้ำย่อยจากตับอ่อนในกระบวนการย่อย จะถูกดูดซึมและส่งไปยังตับเพื่อให้พลังงานได้ทันที จึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องการพลังงานอย่างเร่งด่วน และผู้ป่วยที่มีปัญหาการย่อยและดูดซึมไขมันครบทั้ง 5 หมู่ตามหลักโภชนาการ


นอกจากนี้ อาหารสูตรครบถ้วน สำหรับผู้ที่มีปัญหาการย่อยการดูดซึม ยังมีวิตามินและเกลือแร่กว่า 30 ชนิด มีสารอาหารครบ 5 หมู่ ทั้งโปรตีนในรูปเปปไทด์-คาร์โบไฮเดรต-ไขมัน MCT-วิตามิน-เกลือแร่ อยู่ในสัดส่วนที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จึงช่วยให้ผู้ที่มีปัญหานี้ ได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ