ผู้สูงอายุ อาจขาดสารอาหารสะสมโดยไม่รู้ตัว?

เมื่อคุณพ่อหรือแม่ของเราอายุมากขึ้น แล้วมีอาการ เบื่ออาหาร รับประทานอาหารลดลง ส่งผลให้ ไม่ร่าเริง อ่อนเพลีย หรือเคลื่อนไหวลำบากไม่เหมือนที่เคย คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่านี่เป็นอาการทั่วไปของคนชราและปล่อยปละละเลย หรือไม่เข้าใจเพียงพอว่าอาการเหล่านี้สามารถดูแลได้ด้วยการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง

หากปล่อยปละละเลย ผู้สูงอายุที่ทานน้อยลงจะเกิดภาวะขาดสารอาหารสะสมทีละนิด โดยไม่รู้ตัว และมักจะส่งผลให้น้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ กล้ามเนื้อค่อย ๆ ลีบลง ซึ่งหากได้รับโภชนาการที่ดีแล้ว บางรายอาจฟื้นตัวและกลับมามีกำลังวังชาได้อีกครั้ง การดูแลให้ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารให้ครบ 5 หมู่จึงสำคัญ เพราะหากปล่อยไว้ อาจทำให้สุขภาพทรุดโทรมเร็วกว่าที่ควรจะเป็น

เพื่อเป็นการป้องกันที่ถูกหลักโภชนาการ เรามีแบบทดสอบง่ายๆ เพียง 8 ข้อที่ผ่านมาวิจัยและได้รับการยอมรับในวงการแพทย์แล้วว่า สามารถช่วยคัดกรอง และแนะนำวิธีที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม เชิญทำแบบทดสอบด้านล่างได้เลยค่ะ

กรุณากรอกข้อมูลด้านบนค่ะ

กรุณากรอกข้อมูลด้านบนค่ะ
0
Abaixo do Peso (Severo)
abaixo 16
Abaixo do Peso (Moderado)
de 16,0 até 16,9
Abaixo do Peso (Leve)
de 17,0 até 18,4
Normal/Eutrófico
de 18,5 até 24,9
Pré-Obesidade / Sobrepeso
de 25,0 até 29,9
Obesidade Grau I
de 30,0 até 34,9
Obesidade Grau II
de 35,0 até 39,9
Obesidade Grau III
40 ou acima
ลิขสิทธิ์โดย เนสท์เล่ พัฒนาและได้รับการยอมรับในโรงพยาบาลชั้นนำ

คือ