เป็ปทาเมน: Peptamen

เป็ปทาเมน: Peptamen

เป็ปทาเมน คือ อาหารสูตรครบถ้วน สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารและการดูดซึม เป็นอาหารทางการแพทย์สูตรเปปไทด์ที่ร่างกายดูดซึมได้ง่าย เนื่องจากมีโปรตีนเวย์ในรูปแบบเป็ปไทด์ และประกอบด้วย มีเดียมเชนไตรกลีเซอไรด์ (MCT)


เป็ปทาเมน สามารถให้ได้ทั้งทางสายให้อาหาร และดื่มทางปาก จึงเหมาะสำหรับ ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยและการดูดซึม และผู้ป่วยที่มีปัญหาการดูดซึมไขมัน


ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารและการดูดซึม ผู้ป่วยดังกล่าวจะมีความเสี่ยงที่จะขาดอาหารเนื่องจากไม่ว่าจะรับประทานสิ่งใดก็จะย่อยหรือดูดซึมได้ไม่เต็มที่


เป็ปทาเมน ได้ถูกค้นคว้าวิจัยและพัฒนาขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเฉพาะของNestlé Health Science ใช้โปรตีนที่อยู่ในรูปเป็ปไทด์ เพื่อให้ผู้ป่วยดูดซึมได้ง่าย นอกจากนี้ยังย่อยไขมันให้เป็นสายที่สั้นลง เรียกว่ามีเดียมเชนไตรกลีเซอไรด์ (MCT) ให้ผู้ป่วยได้รับทั้งโปรตีน และไขมัน นอกจากนี้ ยังมีคาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่อื่นๆ อย่างครบถ้วน ผลิตภัณฑ์จาก Nestlé


อาหารทางการแพทย์ ใช้ตามคำแนะนำของแพทย์ - ฆอ. 1431/2559 


เป็ปทาเมน อาหารสูตรครบถ้วน สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารและการดูดซึม ประกอบด้วยโปรตีนเวย์ในรูปเป็ปไทด์ ที่ร่างกายดูดซึมได้ง่าย และประกอบด้วย มีเดียมเชนไตรกลีเซอไรด์ (MCT)


เป็ปทาเมน สามารถให้ได้ทั้งทางสายให้อาหาร และดื่มทางปาก จึงเหมาะสำหรับ ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยและการดูดซึม และผู้ป่วยที่มีปัญหาการดูดซึมไขมัน


ฆอ. 1386/2559

คุณลักษณะของสินค้า

  • ประกอบด้วยโปรตีนเวย์ในรูปเป็ปไทด์
  • โปรตีน 40.4 กรัมต่อลิตร
  • ประกอบด้วยมีเดียมเชนไตรกลีเซอไรด์ (MCT)
  • เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยและการดูดซึม และผู้ป่วยที่มีปัญหาการดูดซึมไขมัน
  • อาหารทางการแพทย์ใช้ตามคำแนะนำของแพทย์

วิธีการชงและเก็บรักษา

  • ผสมน้ำ 210 มล. กับ เป็ปทาเมน 6 ช้อน (55 กรัม) จะได้เป็ปทาเมน ให้พลังงาน 250 กิโลแคลอรี ต่อปริมาณ 250 มล. (ความเข้มข้น 1 กิโลแคลอรี/มล.)
  • หลังผสมน้ำแล้วควรใช้ภายใน 4 ชั่วโมงหากเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง หรือใช้ภายใน 12 ชั่วโมงถ้าเก็บไว้ในตู้เย็น ควรใช้ให้หมดภายใน 4 สัปดาห์ หลังเปิดฝา ปิดฝาให้แน่น เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น

 

 สั่งซื้อออนไลน์

วิธีการสั่งซื้อ