เนสท์เล่ เฮลท์ ไซเอนซ์ เป็ปทาเมน

คุณลักษณะของสินค้า

  • ประกอบด้วยโปรตีนเวย์ในรูปเป็ปไทด์
  • โปรตีน 40.8 กรัมต่อลิตร
  • ประกอบด้วยมีเดียมเชนไตรกลีเซอไรด์ (MCT)
  • เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยและการดูดซึม และผู้ป่วยที่มีปัญหาการดูดซึมไขมัน
  • อาหารทางการแพทย์ใช้ตามคำแนะนำของแพทย์
วิธีการชงและเก็บรักษา
  • ผสมน้ำ 210 มล. กับ เป็ปทาเมน 7 ช้อน (55 กรัม) จะได้เป็ปทาเมน ให้พลังงาน 250 กิโลแคลอรี ต่อปริมาณ 250 มล. (ความเข้มข้น 1 กิโลแคลอรี/มล.)
  • หลังผสมน้ำแล้วควรใช้ภายใน 4 ชั่วโมงหากเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง หรือใช้ภายใน 12 ชั่วโมงถ้าเก็บไว้ในตู้เย็น ควรใช้ให้หมดภายใน 4 สัปดาห์ หลังเปิดฝา ปิดฝาให้แน่น เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น
    Peptamen เป็ปทาเมนPeptamen เป็ปทาเมน สำลัก อาหารทางการแพทย์