เนสท์เล่ เฮลท์ ไซเอนซ์ ไอโซคาล

  • อาหารสูตรครบถ้วน สำหรับให้อาหารทางสายยาง หรือดื่มเสริม
  • มีส่วนประกอบของโปรตีนเคซีนจากนม
  • ประกอบด้วยมีเดียมเชนไตรกลีเซอไรด์ และไขมันจากน้ำมันพืช
  • อาหารทางการแพทย์ใช้ตามคำแนะนำของแพทย์
  • ผสมน้ำสุกอุ่น 210 มล. (อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส) กับไอโซคาล 3 ช้อนตวง จะได้
    ไอโซคาล ให้พลังงาน 250 กิโลแคลอรี ต่อปริมาณ 250 มล. (ความเข้มข้น 1 กิโลแคลอรี/มล.)
  • หลังผสมแล้วควรใช้ภายใน 6 ชั่วโมงหากเก็บไว้อุณหภูมิห้อง 25°C หรือใช้ภายใน 24
    ชั่วโมงถ้าเก็บไว้ในตู้เย็น ควรใช้ให้หมดภายใน 30 วันหลังเปิดฝา ปิดฝาให้แน่น เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น

image


image

เนสท์เล่ เฮลท์ ไซเอนซ์ ไอโซคาล

 

where2buy isocal อาหารทางการแพทย์