ขอขอบคุณค่ะ

 

ท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะ อาจมีพนักงานเนสท์เล่ติดต่อท่าน หรือมีการข่าวสารผ่านทาง e-mail ให้นะคะ


ขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะ

ทีมงาน เนสท์เล่ เฮลท์ ไซแอนซ์