ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งที่เปิดรับ


โอกาสของคุณ ที่จะ...


มีส่วนช่วย
เร่งการเปลี่ยนแปลง


สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระบบการดูแลสุขภาพ ทั้งของผู้บริโภคทั่วไป และผู้ป่วย


ร่วมสร้าง
นวัตกรรมใหม่


ไอเดียและความเข้าใจผู้บริโภค สำคัญพอๆ กับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เราให้ความสำคัญกับแนวคิดใหม่ๆ ที่เกิดจากทุกคนในองค์กร


เปลี่ยนคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยและผู้บริโภค


เรามุ่งพัฒนาโภชนาการที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการการดูแลด้วยอาหารให้กับผู้บริโภค
OUR MISSION : ภารกิจของเรา


ที่ Nestlé Health Science เรากำลังสร้างแนวทางใหม่ให้กับโภชนาการเราสร้างความก้าวหน้าในการใช้โภชนาการในการบำบัดโรค และช่วยดูแลให้สุขภาพของผู้ป่วยและผู้บริโภคดีขึ้น เราพัฒนาสินค้าทางโภชนาการด้วยความมุ่งมั่นว่า จะช่วยเพิ่มความหวังและคุณภาพชีวิตของคนหลายสิบล้านคนทั่วโลกดีขึ้นร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ช่วยเปลี่ยนวิธีดูแลสุขภาพของผู้คนทั่วโลก
อ่านต่อเกี่ยวกับเราเพิ่มเติมOUR WAY : แนวทางของเรา

  ด้วยแนวคิด "Can Do" เราทดลองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในวิถีการดูแลสุขภาพด้วยโภชนาการแนวใหม่


เราเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ จากหลากหลายประสบการณ์และความรู้ 
เราเชื่อในทีมที่ช่วยกันสร้างสรรค์และจริงใจเปิดเผย
   ด้วยแนวคิดที่เรียบง่าย เราช่วยกันสร้างความชัดเจน ปฎิบัติได้ วัดผลได้
และมุ่งไปสู่สิ่งที่สำคัญจริงๆ กับผู้บริโภคและผู้ป่วย


OUR PEOPLE : ทีมงานของเรา


เรามีแนวคิดที่จะให้ผู้ร่วมงานทุกฝ่าย ช่วยกันค้นหาแนวทางใหม่ๆ 
ในการพัฒนาการดูแลสุขภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น GI, Critical Care / Surgery, Oncology, Healthy Ageing, Food Allergy, Obesity, Brain Health, Pediatrics
เราจะช่วยสร้างแนวคิดใหม่ ๆ ให้เกิดกับหมู่บุคลากรทางการแพทย์ ในการใช้อาหารหรือโภชนาการ ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยหรือผู้บริโภคที่ Nestlé Health Science คุณมีโอกาสที่จะได้ก้าวหน้าไปในอาชีพ พร้อมไปกับ:


  • เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่ก้าวหน้าอันดับต้นๆของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีดูแลสุขภาพของผู้คนในโลก
  • เป็นส่วนหนึ่งของการรวมกันระหว่างโภชนาการและการรักษา
  • เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสิ่งใหม่ๆ และเปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้คนเกี่ยวกับโภชนาการ/li>
  •  
    ตำแหน่งที่เปิดรับ